Εμβρυολογία: R. Steiner - K. Konig - K. Studer Senn

Ανθρωποσοφική Ιατρική
Τιμή πώλησης 20,14 €

Στις 11 Φεβρουάριου του 1923, ο Rudolf Steiner έδωσε μια διάλεξη στο Dornach με τίτλο: Ο αόρατος άνθρωπος μέσα μας και με υπότιτλο «Η παθολογία ως βάση για τη θεραπεία». Με τον τίτλο αυτό θα περίμενε κανείς ότι αυτή η διάλεξη θα απευθυνόταν σε ιατρούς και θεραπευτές, παρ’ όλα αυτά απευθύνθηκε δημόσια σε όσους ενδιαφέρονταν να την παρακολουθήσουν ως μέρος του κύκλου διαλέξεων Γήινη Γνώση και Ουράνια Σοφία.  Παράλληλα με τη διάλεξη του R. Steiner θεωρούμε ότι η εύστοχη εργασία του Δρ König  πάνω στην εμβρυολογία έχει μεγάλη επιστημονική σημασία και πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την αποκατάσταση της εγκυρότητας του βιογενετικού νόμου, κάνοντάς τη διαθέσιμη στο ευρύτερο κοινό. Τέλος, η μελέτη της Kathrin Studer-Senn πάνω στα κείμενα του R. Steiner γράφτηκε πρωτίστως με γνώμονα τους ιατρούς, τους θεραπευτές τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, η κατανόηση του Αόρατου ανθρώπου μέσα μας είναι σημαντική για όλους όσοι θέλουν να καταλάβουν τι σημαίνει πραγματικά να είσαι άνθρωπος. Αυτό είναι κάτι που ισχύει τόσο για την καθημερινή μας ζωή όσο και για την καλύτερη κατανόηση των προτάσεων του Rudolf Steiner για το εκπαιδευτικό μονοπάτι.

Το βιβλίο αποτελεί εργαλείο για τη μελέτη και εμβάθυνση της εμβρυολογίας, στο κύκλο μαθημάτων της Ανθρωποσοφικής Ιατρικής.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον κύκλο μαθημάτων στην Ανθρωποσοφική Ιατρική