Επίτομο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Πνευματικής Επιστήμης - Ανθρωποσοφία

Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ανθρωποσοφικών Όρων
ISBN
978-960-6830-82-2
Σελίδες
700
Διάσταση
19 X 23
Τιμή πώλησης 53,21 €

Ο θάνατος του Αυστριακού στοχαστή και μύστη Rudolf Steiner τον Μάρτιο του 1925, έδωσε τέλος σε μια εξαιρετικά σημαντική πορεία έντονων και ποικίλων διανοητικών και πνευματικών δραστηριοτήτων, των οποίων η επιρροή έχει ήδη διαπεράσει το σύγχρονο πολιτισμό. Ο R. Steiner πέρασε αρκετά χρόνια μελετώντας φιλοσοφία, θετικές επιστήμες, λογοτεχνία και τέχνες. Παράλληλα είχε προσφέρει έναν όγκο σημαντικής γνώσης διεισδυτικού, φιλοσοφικού και πνευματικού χαρακτήρα. Οι σκέψεις του εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά στη δημιουργία ενός νέου είδους αρχιτεκτονικής, ενός νέου είδους θεραπευτικής μεθόδου, ριζοσπαστικών νέων αντιλήψεων και μεθόδων στον τομέα της γεωργίας, ριζικά νέες και ελκυστικές ιδέες σχετικά με την κοινωνική τάξη καθώς και ένα σχολείο που αριθμεί χιλιάδες μαθητές και βασίζεται σε μια νέα και εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη του σύγχρονου παιδαγωγικού συστήματος. Αυτές οι απτές εκφράσεις της ιδιοφυΐας του Rudolf Steiner στους τομείς της ιατρικής, της τέχνης, της εκπαίδευσης, της γεωργίας και της κοινωνικής τάξης, καθίστανται ακόμη πιο εντυπωσιακές εάν τις εντοπίσουμε στο «έδαφος» που αναπτύχθηκαν – στην βαθιά πνευματική του φιλοσοφία.
Ο Steiner ανέπτυξε τη φιλοσοφία του σε δεκάδες βιβλία και πολλές χιλιάδες διαλέξεις. Η διδασκαλία του περιέχει δεκάδες νέες έννοιες και ιδέες, και ως εκ τούτου αναγκάστηκε να δημιουργήσει το δικό του λεξιλόγιο. Αυτό το επίτομο εγκυκλοπαιδικό λεξικό περιέχει συνοπτικούς ορισμούς πολλών όρων και εννοιών από την κοσμοθεωρία του Steiner, από τους πιο απλούς έως τους πιο σύνθετους και ασαφείς.
Το λεξικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός αναφοράς, αλλά και ως πυξίδα στον πολυδιάστατο κόσμο των πνευματικών ιδεών και εννοιών του Rudolf Steiner. Από μια άλλη οπτική γωνία η ανθρωποσοφία μπορεί να θεωρηθεί ως μια νέα γλώσσα - μια γλώσσα που μπορεί να μας οδηγήσει στον κόσμο του πνεύματος.

Έρευνα - Σύνθεση - Μετάφραση: Γεράσιμος Ε. Κατραμάδος (MSc) in Anthroposophic Medicine