Η εταιρεία «Εκδόσεις ΕTRA» ξεκίνησε τον Μάιου του 2004 εκδίδοντας την εφημερίδα  Holistic Life - το Βήμα των Ολιστικών Θεραπειών. Σήμερα κυκλοφορεί πανελλαδικά σε πάνω από 900 σημεία διανομής και ενώνει με επιτυχία τον χώρο των Σ.Ε.Θ. ως ανεξάρτητη περιοδική έκδοση.

Το 2005 η εταιρεία γίνεται μέλος της Ε.Δ.Ι.Π.Τ, της FAEP και της FIPP.

Στη κατεύθυνση αυτή ξεκίνησε να δημοσιεύει βιβλία που ενημερώνουν το κοινό για θέματα που μπορούν να προστατέψουν την υγεία του από το σύγχρονο τρόπο ζωής αλλά και από τα συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών.

Οι σειρές βιβλίων New Start και Holistic Life Press δημιουργήθηκαν με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση σε έναν νέο τρόπο σκέψης που προσεγγίζει την προληπτική ιατρική αλλά και τις εναλλακτικές μεθόδους που προάγουν την υγεία στη ζωή μας.

Το 2007 η εταιρεία μας ξεκινάει την ετήσια έκδοση του Εγκυκλοπαιδικού Οδηγού Εναλλακτικών και Συμπληρωματικών Θεραπειών.

Τον Νοέμβριο του 2008 συνεχίζει με την κυκλοφορία του περιοδικού SAFE? με στόχο την δημοσίευση των αποσιωπημένων νέων υγείας.

Στόχος μας είναι η ενημέρωση του πολίτη για θέματα που το κράτος και η πολιτεία δεν «μπορεί» να ενημερώσει, με θέματα που αφορούν όλο το φάσμα της υγείας. Η δημοσίευση πληροφοριών για την εναλλακτική προσέγγιση της υγείας του ανθρώπου, την ολιστική προσέγγιση τόσο του ανθρώπινου οργανισμού όσο και της εξισορρόπησης του ανθρώπου με το περιβάλλον του και τη φύση, είναι από τις κύριες επιδιώξεις μας.