Τις εκδόσεις Etra ίδρυσε το 2004 ο Γεράσιμος Κατραμάδος, με σκοπό την ολιστική προσέγγιση της υγείας, τις εναλλακτικές & συμπληρωματικές μεθόδους θεραπείας και πρόληψης. Το 2004 ξεκίνησε την έκδοση του (εξειδικευμένου στη θεραπεία) ηλεκτρονικού και έντυπου περιοδικού Holistic Life. Στόχος των εκδόσεων Etra ήταν και είναι,  η μεταμόρφωση του ανθρώπου, η ανάδυση της συνείδησης του, εκείνη που θα του επιτρέψει να θυμηθεί τους ισχυρούς δεσμούς που τον ενώνουν με την Φύση. Να κατανοήσει την σημαντικότητα της και να βρει τρόπους προκειμένου να μπορέσει να συμβιώσει μαζί της αρμονικά. Σε αυτό το πλαίσιο, της μεταμόρφωσης της ανθρώπινης συνείδησης, οι εκδόσεις θεωρούν ότι έστω και ένας άνθρωπος είναι σημαντικός. 
Στο πλαίσιο αυτό το βιογραφικό των εκδόσεων Etra από το 2004 έως και σήμερα είναι πλούσιο από δραστηριότητες που έχουν στόχο τους την εξοικείωση του ελληνικού κοινού με τη φύση των συμπληρωματικών και εναλλακτικών μεθόδων θεραπείας, τη διατροφή και την ενοποιημένη ιατρική (integrative medicine).

Το 2012 σε συνεργασία με το ιατρικό τμήμα του Goetheanum στην Ελβετία (Dr-Michaela Gloeckler και Dr Matthias Girke), ο Γεράσιμος Κατραμάδος ξεκίνησε το δύσκολο εγχείρημα της μετάφρασης των διαλέξεων σχετικά με την ιατρική, του Rudolf Steiner, με σκοπό την έκδοση βιβλίων της Ανθρωποσοφικής Ιατρικής στην Ελληνική γλώσσα. Το εγχείρημα αυτό στον τομέα της Ανθρωποσοφικής Ιατρικής έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα καθώς η πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη οπτική γωνία του Rudolf Steiner είχε "δαιμονοποιήσει" κάθε προσπάθεια μετάφρασης των ιδεών του (σχετικά με την ιατρική επιστήμη) και έτσι δεν υπήρχε περιθώριο για περαιτέρω μελέτη και εμβάθυνση στο τομέα αυτό. Ο εκδότης κατάφερε να ανατρέψει αυτό το πρόβλημα μεταφράζοντας μια βασική σειρά βιβλίων του R. Steiner για την Ανθρωποσοφική Ιατρική, να εκδώσει περιοδικό 7 τευχών (2017-2020) και να δημιουργήσει ένα site (στην ελληνική γλώσσα) για την Ανθρωποσοφική Ιατρική, πάντα σε συνεργασία με το Ιατρικό τμήμα του Goetheanum. Στη συνέχεια, για να εντρυφήσει και να εμβαθύνει τη μελέτη του στις έννοιες της Ανθρωποσοφικής Ιατρικής αιτήθηκε με επιτυχία, την συμμετοχή του στο τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανθρωποσοφική Ιατρική στο Emerson college του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Το 2020 ο εκδότης ολοκληρώνει τη μετάφραση και την έκδοση 22 τίτλων για την Ανθρωποσοφική Ιατρική με τελευταίο το βιβλίο "σταθμό" για τα ανθρωποσοφικά δεδομένα "Κύκλος Μαθημάτων για Νέους Ιατρούς". Στη πορεία αυτή τον υποστήριξαν το Dr Haushka Institute, το Ιατρικό Τμήμα του Goetheanum καθώς και η Αγγλική Ανθρωποσοφική Κοινότητα.
Το 2021 κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το πρώτο Επίτομο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Πνευματικής Επιστήμης. Ένα έργο του οποίου ο συντονισμός και η συλλογή των πληροφοριών διήρκεσε 8 χρόνια! Ο εκδότης θεώρησε οτι η δημιουργία ενός τέτοιου ερμηνευτικού "εργαλείου" θα βοηθούσε τόσο στην μελέτη όσο και στην έρευνα της Πνευματικής Επιστήμης, εμπλουτίζοντας και πλαισιώνοντας τη βιβλιογραφία της Ανθρωποσοφικής προσέγγισης και έτσι της ενοποιημένης ιατρικής (integrative medicine).
Το 2022 ολοκληρώνει με επιτυχία το 3ετές μεταπτυχιακό του στην Ανθρωποσοφική Ιατρική, στο Ανθρωποσοφικό Νοσοκομείο Havelhöhe στη Γερμανία. Η εκπαιδευτική επιτροπή του Emerson College του απένειμε το Diploma in Anthroposophic Medical Studies στην Akademie für Anthroposophische Medizin. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα ξεκινάει να δημιουργεί κύκλους σεμιναρίων σχετικά με τις βασικές αρχές στην ανθρωποσοφική ιατρική.
Το 2023 ιδρύει το Ινστιτούτου Ανθρωποσοφικής Ιατρικής στην Ελλάδα και έτσι ξεκινάει να "θεμελιώνει" και να παρουσιάζει τις έννοιες της Ανθρωποσοφίκής Ιατρικής του Rudolf Steiner με επιστημονικό τρόπο. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς συμμετέχει στο Παγκόσμιο συνέδριο Ανθρωποσοφικής Ιατρικής στο Goetheanum στην Ελβετία, και ενημερώνεται ότι το Ινστιτούτο Ανθρωποσοφικής Ιατρικής στην Ελλάδα, και το σύνολο των δραστηριοτήτων του, αναγνωρίστηκε από το Medical Section και πλέον ανήκει στην μεγάλη οικογένεια της Ιατρικής Ανθρωποσοφικής κοινότητας!